Lønsatser til lærlinge - ukendte stigninger pr. 1. marts 2023

Satserne for bl.a. lærlinge i Industriens Overenskomst ændres 1. marts. Men som følge af, at der ikke er fuldstændig klarhed over indholdet af overenskomsten for de næste par år, er der endnu ikke endelige satser. 

Ændringerne i satserne i Industriens Overenskomst er især relevant for lærlinge - der forventes at stige 3,5 % i deres grundløn, men ind til videre ligger den endelig satsstigning ikke klar. Der forventes ingen stigninger i fritvalgskontoen p.t.

Den endelige stigning beregnes først, når der er sket en endelig afstemning om overenskomsten - og indtil da, anbefaler vi, at lærlingene fortsat aflønnes på de aktuelle satser; dvs. dem, der gælder frem til 1. marts 2023.

Når de nye satser kendes, skal der ske en efterregulering heraf; og forhåbentlig kendes disse allerede ved udgangen af marts, så der kun bliver én måneds regulering. 

Dansk Bilbrancheråd opdaterer med nye satser m.v. så snart de kendes. 

Henvendelse

For nærmere om lærlinge, satser m.v. kan juridisk afdeling kontaktes ved personalejuridisk konsulent Mille Vollmer, telefon 30145206, eller juridisk chef Johanne Berner, 22415103.